Healing Tao is een systeem van oefeningen en meditaties, afkomstig uit het oude Chinese taoïsme. Mantak Chia heeft de taoïstische overleveringen voor het Westen helder in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt. Inmiddels heeft hij een 60-tal boeken geschreven en zijn er wereldwijd 3000 Healing Tao Instructeurs.
Voor meer informatie over Mantak Chia en zijn Tao Garden in Thailand, zie www.universal-tao.com. De Nederlandse Healing Tao leerkrachten kun je vinden op www.healingtao.info.

Inge Maassen

Inge heeft van 1997-2017 les gegeven in deze materie; zij vertaalde Mantak Chia’s boeken in het Nederlands en werd in 2010 de Senior Teacher van Nederland. Van 2005-2017 heeft zij Healing Tao Opleidingen in binnen- en buitenland gecreëerd en begeleid.

Wekelijkse cursussen

Inmiddels “gepensioneerd” geeft zij nog een drietal wekelijkse cursussen, die vooral het fysieke betreffen. Deze wekelijkse cursussen zijn met name gebaseerd op het GevoelsBewust Bewegen van Denise Bloemen. Samen met Denise schreef zij het basis boek hierover.

Orgaan-opstellingen

Daarnaast geeft Inge een aantal zondagen waarin de 5 elementen en hun werking in ons, middels systemisch werk (opstellingen) verdiept wordt. “Ik ben me sinds de opstelling veel meer bewust van mijn lichaam, gedachten en handelingen in het dagelijkse leven en heb er ook meer begrip voor zonder ze te veroordelen.” (Andreas)

Art

De vrijgekomen ruimte en tijd gebruikt Inge om met veel plezier te schilderen en te tekenen – zie de de galerie rechtsboven of klik op www.ingemaassen.nl als je hier benieuwd naar bent. Opdrachten voor portretjes zijn heel welkom; de prijzen rijzen (nog) niet de pan uit.

 

Gevoels Bewust Bewegen – Boek van Denise Bloemen en Inge Maassen

Klik op het plaatje voor de inhoudsopgave.

GevoelsBewustBewegen

Boek bestellen

Het boek kun je bestellen
door een mailtje te sturen
naar Rien vd Broek rienvdbroek@kpnmail.nl
en € 29,50 over te maken
(€ 24,50, + € 5,- verzendkosten)
naar M. van den Broek,
rekening nummer NL91INGB0003447411
ovv. Beter Bewust Bewegen.

  

 

Aanmelden nieuwsbrief