Cosmic Healing – na Basis 1 t/m 4

Cosmic Healing – Verdiepen vanuit de SHEN, vanuit kosmische energie

In Cosmic Healing of Kosmische Chi Kung leer je gebruik maken van de onbegrensde energie-reservoirs van aarde en hemel. De aarde geeft “Health, wealth and longevity”, de hemel schenkt ons “Blessings”, een heel andere energie-vorm; hoe we open kunnen zijn voor beide, en voor het onbegrensde chi-reservoir diep binnenin onszelf, leren we in Cosmic Healing.


Cosmic Healing 1

Kennismaken met en diep zwaartekracht-centrum in je lichaam in het midden van het midden van het midden in je lichaam, om van daaruit uit te reiken naar de krachten buiten je. De Kosmische Chi Kung vorm “Drie vuren en Zes Richtingen” opent het lichaam zowel voor de nog ongeboren krachten binnenin, als voor de krachten om ons heen.


Cosmic Healing 2

In je thuis- of werkruimte, kun je een beschermd Chi-veld creëren, waar de krachten voortdurend binnenstromen. Dit versterkt de energie op je plek en bevordert de verbinding met jezelf en de mensen met wie je werkt.


Kosmische Chi Kung / Boeddha Palm

Een zittende of staande Chi Kung vorm die de Innerlijke Structuur van het lichaam op zo’n manier opent, dat je heel gemakkelijk anderen op enige afstand kunt helen, zonder daarbij zelf afvalstoffen op te nemen of energie te verliezen.Inge Maassen, art


Gratis download e-book


Nieuwsbrief

Contact