Even voorstellen

Inge Maassen is van oorsprong uitgever, en werkte een twaalftal jaren voor “Nieuwetijds” uitgeverijen als Ankh-Hermes. Zij werd in ’79 sannyasin (van Osho) en ervoer in die jaren zeer rechtstreeks – zowel in Poona als in de uitgeverijwereld – de vele vormen van bewustzijnsontwikkeling die deze tijd bood. Zowel Osho als Rudolf Steiner als haar opleidingen in de Klassieke Homeopathie en Gestalt-psychologie, brachten haar veel inzicht in de manier waarop mensen met hun energie omgaan en de wijze waarop ziekten gecreëerd worden.

Opleiding in de Universal Healing Tao

Eind jaren ’80 maakte Inge kennis met de Tao en ging trainen bij Mantak Chia in Thailand en de Verenigde Staten. In 1992 werd zij door hem gecertificeerd als Healing Tao instructeur en in 2010 als Senior Universal Healing Tao teacher en trainer. In 2005 begon Inge met het opleiden van trainées in specifieke onderdelen van de Healing Tao; van 2010-2021 begeleidde zij Instructor Trainingen in binnen- en buitenland. Zij vertaalde vier van Mantak Chia’s boeken: Van stress naar evenwicht, Chi Zelfmassage, De Innerlijke structuur van Tai Chi en Kosmische Chi Kung. Zelf schreef ze het boek GevoelsBewust Bewegen met Denise Bloemen.

Specialismen

Binnen de Healing Tao ontwikkelde Inge Maassen specifieke vrouwen-trainingen, en creëerde zij nieuwe 5-elementen technieken, zoals De Tao van de energetische communicatie (wat gebeurt er op energie-niveau wanneer je in gesprek bent met een ander), Orgaan-opstellingen en Voice-Dialogue gesprekken met de organen. De opstellingen werken hetzelfde als het systemisch werk van Bert Hellinger (waar zij ook gecertificeerd trainer van is), maar dan vertegenwoordigen anderen je organen. Van Dirk Oellibrandt leerde zij de Meridiaan Chi Kung, die een versnelde input geeft op de fysieke gezondheid en vitaliteit.

Privé consulten

Inge is een teacher, maar het is ook mogelijk om met specifieke problematiek aan de slag te gaan, onder haar begeleiding. Zij maakt daarbij gebruik van haar kennis en kunde vanuit haar opleidingen in de Homeopathie, Gestalt-psychologie en Sexual Grounding en Yoga van de Kringspieren.
Naast Healing Tao teacher (sinds 1992) en Chi Kung therapeut, is Inge Maassen opgeleid in de Klassieke Homeopathie, Gestalt Psychologie en Sexual Grounding. Zij geeft ook EMDR consulten voor Trauma-verwerking.

De kosten van een privé consult zijn € 75,- per uur.

Voor informatie en afspraken kunt u e-mailen imaassen@hetnet.nl
of bellen: 070 3515194 of teksten: 06 23474764.Inge Maassen, art


Gratis download e-book


Nieuwsbrief

Contact