Orgaan-Opstellingen

 

Vijf opstellingsdagen:

2020: 25 oktober, 13 december
   2021: 31 januari, 14 maart, 11 april

Tijd: Van 10.30 – 17.30
Kosten: voor 5 dagen € 295,-, losse dag € 85,-
   Voor een eigen opstelling betaal je € 35,- extra

Locatie: Studio Meng – Helmersstraat 140, 2513 SC Den Haag

 

De kosten van de vijf dagen zijn fors lager dan een losse dag meedoen. Dit om een goede groeps-draagkracht te creëeren. Diegenen die alle vijf dagen meedoen, zullen enorm aan inzicht winnen – in de werking van de 5 elementen, maar ook in de werking van het eigen emotionele “zijn”.

Systemisch werken met de organen – je Innerlijke Familie opstellen!

Je hebt je familie rondom je, maar ook – heel bijzonder om gewaar te worden – een familie binnenin jezelf. Deze Innerlijke Familie wordt gedragen door de vijf yin organen die elk één van de vijf elementen beheren: hart, milt, longen, nieren en lever.

 

Het opstellen van je innerlijke familie maakt inzichtelijk hoe deze (en ook andere) organen met elkaar samenwerken of juist tegen elkaar in. Elkaar proberen af te troeven, of de aandacht niet los willen laten die ze gewend zijn te krijgen voor een specifiek probleem.

 

Behalve dat je de “ziel” van elk van de vijf yin-organen leert kennen, en de overeenkomst ervan bij de verschillende mensen ervaart (het orgaan-archetype als het ware), zul je in je eigen opstelling helder krijgen waarom een specifiek orgaan een ander overheerst of in de steek laat. Feitelijk op wat voor manier jij je eigen gezondheid en emotioneel welzijn mogelijk tegenwerkt!

 

Op deze Opstellingsdagen zal een ieder meer inzicht  krijgen in zijn of haar Innerlijke Familie… in je eigen opstelling, of omdat je (nooit zomaar) uitgekozen wordt om een orgaan te representeren, of als mee-dragende getuige van het Opstellings-gebeuren. Je merkt duidelijk waar jouw organen op mee-trillen of door geraakt worden.

 

Inge introduceert de vijf elementen, en zal na elke opstelling uitleg geven over de werking van de vijf elementen in het algemeen en in deze opstelling in het bijzonder. Doordat je alle vijf dagen doet, heb je in ieder geval de mogelijkheid voor één opstelling. Echter, representeer je een element of orgaan in meerdere opstellingen, dan wordt je inzicht in de 5-elementen leer verdiept — het waarachtige vuur wordt voelbaar als accepterende kracht, je ervaart het stabiliserende van de aarde, de helderheid van het metaal, de voedende kracht van het water en het activerende van het hout.

 

Voor Tao– of TCM-beoefenaars en geïnteresseerden!