Even voorstellen
 

Inge Maassen is van oorsprong uitgever, en werkte een twaalftal jaren voor “Nieuwetijds” uitgeverijen als Ankh-Hermes en Elmar. Zij werd in ’79 sannyasin (van Osho) en ervoer in die jaren zeer rechtstreeks – zowel in Poona als in de uitgeverijwereld – de vele vormen van bewustzijnsontwikkeling die deze tijd bood. Zowel Osho als Rudolf Steiner als haar opleidingen in de Klassieke Homeopathie en Gestalt-psychologie, brachten haar veel inzicht in de manier waarop mensen met hun energie omgaan en de wijze waarop ziekten gecreëerd worden.

 

Opleiding in de Universal Healing Tao 

Eind jaren ’80 maakte zij kennis met de Tao en ging trainen bij Mantak Chia in Thailand en de Verenigde Staten. In 1992 werd zij door hem gecertificeerd als Healing Tao instructeur en in 2010 als Senior Universal Healing Tao teacher en trainer. In 2005 begon Inge met het opleiden van trainées in specifieke onderdelen van de Healing Tao; sinds 2010 begeleidde zij Instructor Trainingen in binnen- en buitenland. 
Zij vertaalde vier van Mantak Chia’s boeken: Van stress naar evenwicht, Chi Zelfmassage,
De Innerlijke structuur van Tai Chi, en Kosmische Chi Kung. 

 

Specialismen 

Binnen de Healing Tao ontwikkelde Inge Maassen specifieke vrouwen-trainingen, en creëerde zij nieuwe 5-elementen technieken, zoals De Tao van de energetische communicatie (wat gebeurt er op energie-niveau wanneer je in gesprek bent met een ander) en Orgaan-opstellingen. Deze laatste naar de familie-constellaties van Bert Hellinger, waar zij ook gecertificeerd trainer van is. Van Dirk Oellibrandt leerde zij de Meridiaan Chi Kung, die een versnelde input geeft op de fysieke gezondheid en vitaliteit. 

2017 was het laatste jaar dat er bij Inge Healing Tao opleidingen gevolgd konden worden; Dirkje Veltman en René Paul Hageman namen de opleidingen van haar over.

 

GevoelsBewust Bewegen

Momenteel beweegt Inge’s belangstelling en weg zich naar het “GevoelsBewust Bewegen” van Denise Bloemen, waarover zij samen met haar een boek schreef: Bewust Beter Bewegen. De eenvoud van het puur fysieke – van binnenuit – bewegen, brengt haar de eenwording die zij zocht, met zichzelf, de ander en de wereld.


Privé consulten 

Inge is een teacher, maar het is ook mogelijk om met specifieke problematiek aan de slag te gaan, onder begeleiding van Inge. Zij maakt daarbij gebruik van haar kennis en kunde vanuit haar opleidingen in de Homeopathie, Gestalt-psychologie en Sexual Grounding en Yoga van de Kringspieren.
Naast Healing Tao consulten, waarbij zij op de persoonlijke problematiek afgestemde oefeningen en meditaties meegeeft, geeft zij ook 5-elementen consulten en EMDR trauma-verwerking. Desgewenst wordt de oefening of meditatie opgenomen.
In Voice-Dialogue gespreken kan ook over gezondheids- en keuzemomenten met de eigen organen een gesprek gevoerd worden. Soms hebben de verschillende organen een totaal andere kijk op levens-items. Interessant, verhelderend en bruikbaar.

De kosten van een privé consult zijn € 70,- per uur.

 

Voor informatie en afspraken kunt u e-mailen imaassen@hetnet.nl
of bellen: 070 3515194 of teksten: 06-23474764.